Peiriant Chwilio Swyddi Mewnol

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Math o swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Graddfa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ystod y cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Peiriant Chwilio Swyddi Mewnol

Defnyddiwch yr hildydd isod er mwyn chwilio yn fwy manwl

Cliciwch ar deitl y swydd i gael rhagor o fanylion amdani a'r broses cyflwyno cais.

Byddwn ni'n cau rhestr yr ymgeiswyr, ganol dydd ar y dyddiad sy wedi'i nodi

Mae'r Cyngor yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle. Rydyn ni'n ymroddi i sicrhau nad oes gwahaniaethu anghyfreithlon (naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) ar sail rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsryw, gan gynnwys y rheiny â hunaniaethau anneuaidd, crefydd neu gred neu feichiogrwydd a mamolaeth yn y broses benodi.

Rydyn ni'n cynnig nifer o rwydweithiau staff i weithwyr gan gynnwys y Rhwydwaith Cynghreiriaid Staff, Rhwydwaith Anabledd a Chynhalwyr a Perthyn, ein Rhwydwaith Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol. 

31 Cyfleoedd wedi'u darganfod.

Cyfeirnod Swydd Dyddiad cau
3074 Blaen Beiriannydd - Prosiectau 15 Nov 2019 12:00 GMT
3109 Cydlynydd Cyfleoedd Ieuenctid yn y Gymuned 14 Nov 2019 12:00 GMT
3130 Cyfarwyddwr Gwasanaethau i Blant 18 Nov 2019 12:00 GMT
3055 Cynllunydd (Lefel 1) 22 Nov 2019 12:00 GMT
3120 Cynorthwy-ydd Gofal / Cynnal Cartref (Swyddi Achlysurol) – Canolfan Adnoddau Caeglas 15 Nov 2019 12:00 GMT
3068 Cynorthwy-ydd Gofal/Cynnal Cartref (swydd achlysurol) - Parc Newydd 31 Dec 2019 12:00 GMT
3058 Cynorthwy-ydd Hamdden Lefel 1 14 Nov 2019 12:00 GMT
3123 Cynorthwyydd Trafnidiaeth 21 Nov 2019 12:00 GMT
2986 Gweithiwr Cymdeithasol - Gofal a Chymorth (Dwyrain a Gorllewin) 31 Dec 2019 12:00 GMT
2933 Gweithiwr Cymdeithasol - Ymyrraeth Ddwys 31 Dec 2019 12:00 GMT
3112 Gweithiwr Cymorth Chwarae – Achlysurol 29 Nov 2019 12:00 GMT
3122 Gweithiwr Cymorth Rhianta 15 Nov 2019 12:00 GMT
3119 Gweithiwr Cymorth – Brysbennu - Swydd wedi'i hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop 21 Nov 2019 12:00 GMT
2867 Gweithiwr Gofal Canolradd 31 Dec 2019 12:00 GMT
2869 Gweithiwr Gofal Canolradd – Swydd Achlysurol 31 Dec 2019 12:00 GMT
2868 Gweithiwr Gofal Cartref - Swyddi Achlysurol 31 Dec 2019 12:00 GMT
2934 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol - Swydd Achlysurol 29 Nov 2019 12:00 GMT
3118 Gweithredwr y Llinell Fywyd ac Ôl-oriau'r Swyddfa 14 Nov 2019 12:00 GMT
2866 Gweithwyr Gofal Cartref (16 awr yr wythnos) 31 Dec 2019 12:00 GMT
3133 Gyrrwr Nwyddau/Gosodwr 15 Nov 2019 12:00 GMT
3117 Hyfforddwr Chwaraeon Achlysurol – Athrawon Nofio yn unig 28 Nov 2019 12:00 GMT
3128 Rheolwr y Garfan 22 Nov 2019 12:00 GMT
3124 Swyddog Comisiynu Rhanbarthol ar y Cyd – Swydd Dros Dro 29 Nov 2019 12:00 GMT
3125 Swyddog Comisiynu a Monitro Rhanbarthol – Swydd Dros Dro 29 Nov 2019 12:00 GMT
3082 Swyddog Iechyd yr Amgylchedd (Cymwys o ran Bwyd) 14 Nov 2019 12:00 GMT
3127 Therapydd Galwedigaethol yn y Gymuned 31 Dec 2019 12:00 GMT
3026 Uwch Ymarferydd - Gofal a Chymorth 18 Nov 2019 12:00 GMT
2941 Uwch Ymarferydd - Ymyrraeth Ddwys 31 Dec 2019 12:00 GMT
3065 Ymgynghorydd Materion Addysg, Cyflogaeth, a Hyfforddiant 14 Nov 2019 12:00 GMT
3139 ~~OPPORTUNITY_TITLE_4F412350-993B-486B-A20B-D2A530F33445~~ 2 Dec 2019 12:00 GMT
3138 ~~OPPORTUNITY_TITLE_9E737B13-3917-4DD2-A584-13073B357DB8~~ 2 Dec 2019 12:00 GMT