Gweld swydd wag -- Cydlynydd Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant (Prentisiaethau/Graddedigion)

Adnoddau Dynol a Hyfforddiant
Prif Weithredwr
Adnoddau Dynol
Gradd 10
£31,371
Amser Llawn Parhaol

Cydlynydd Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant (Prentisiaethau/Graddedigion)

Mae cyfle cyffrous wedi codi mewn carfan ddeinamig a blaengar sy'n darparu nifer o gynlluniau cyflogaeth ledled RhCT.

Bydd y Cydlynydd Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant yn helpu Rheolwr y Garfan Materion Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant i reoli, cydlynu a datblygu Cynllun Prentisiaethau a Graddedigion y Cyngor. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu rhagorol a dealltwriaeth drylwyr o fframweithiau cymwysterau a chwricwlwm sydd ar gael drwy gyllid Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Sian Woolson ar (01443) 570036.

Bydd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ymchwilio'n fanwl i gefndir yr ymgeisydd llwyddiannus.


Oherwydd y nifer sylweddol o Ffurflenni Cais sy'n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd, does dim modd cydnabod ceisiadau unigol. Felly, os na fyddwch chi wedi clywed oddi wrthon ni cyn pen pedair wythnos ar ôl y dyddiad cau, cymerwch fod eich cais wedi bod yn aflwyddiannus y tro yma. Diolch am eich diddordeb ac am gyflwyno cais am swydd gyda'r Cyngor.

37
Ty Elai
Dinas Isaf Industrial Estate
Williamstown
CF40 1NY
18 Tachwedd 2019
I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siwr eich bod yn pwyso 'Gwneud cais' isod ar y dudalen hon (yn hytach na phwyso 'Apply' ar y dudalen Saesneg).

Mae'r cyfle hwn ar gau i ymgeiswyr.