Peiriant Chwilio Swyddi Mewnol

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Math o swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Graddfa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ystod y cyflog
 •  
 •  
 •  

Peiriant Chwilio Swyddi Mewnol

Defnyddiwch yr hildydd isod er mwyn chwilio yn fwy manwl

Cliciwch ar deitl y swydd i gael rhagor o fanylion amdani a'r broses cyflwyno cais.

Byddwn ni'n cau rhestr yr ymgeiswyr, ganol dydd ar y dyddiad sy wedi'i nodi

Mae'r Cyngor yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle. Rydyn ni'n ymroddi i sicrhau nad oes gwahaniaethu anghyfreithlon (naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) ar sail rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsryw, gan gynnwys y rheiny â hunaniaethau anneuaidd, crefydd neu gred neu feichiogrwydd a mamolaeth yn y broses benodi.

Rydyn ni'n cynnig nifer o rwydweithiau staff i weithwyr gan gynnwys y Rhwydwaith Cynghreiriaid Staff, Rhwydwaith Anabledd a Chynhalwyr a Perthyn, ein Rhwydwaith Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol. 

23 Cyfleoedd wedi'u darganfod.

Cyfeirnod Swydd Dyddiad cau
3304 Cynorthwy-ydd Cymorth Logisteg Dan Brentisiaeth Dros Dro 9 Nov 2020 12:00 GMT
3301 Cynorthwy-ydd Data a Gwybodaeth Reoli dan Brentisiaeth - swydd dros dro 9 Nov 2020 12:00 GMT
3422 Cynorthwy-ydd Gofal / Cynnal Cartref achlysurol 30 Oct 2020 12:00 GMT
3305 Cynorthwy-ydd Gwybodaeth am Eiddo Dan Brentisiaeth Dros Dro 9 Nov 2020 12:00 GMT
3316 Cynorthwy-ydd Pensiynau dan Brentisiaeth dros dro 9 Nov 2020 12:00 GMT
3342 Cynorthwy-ydd Rheoli Plâu ac Anifeiliaid Dan Brentisiaeth - Swydd dros dro 9 Nov 2020 12:00 GMT
3324 Cynorthwy-ydd Safle a Chontractau PVCU Dan Brentisiaeth (Dros Dro) 9 Nov 2020 12:00 GMT
3318 Cynorthwy-ydd Twristiaeth ac Achlysuron dan Brentisiaeth Dros Dro 9 Nov 2020 12:00 GMT
3303 Cynorthwy-ydd dros dro yr ystafell ffitrwydd dan brentisiaeth. 9 Nov 2020 12:00 GMT
3310 Cynorthwy-ydd y Gyflogres A Thaliadau Dan Brentisiaeth Dros Dro 9 Nov 2020 12:00 GMT
3447 Gweithiwr Chwarae Achlysurol 19 Jan 2021 12:00 GMT
2986 Gweithiwr Cymdeithasol - Gofal a Chymorth (Dwyrain a Gorllewin) 30 Nov 2020 12:00 GMT
3363 Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc 21 Oct 2020 12:00 BST
3306 Gweithiwr Cymorth Ymyriadau – Prosiect Meisgyn – Swydd dan Brentisiaeth 9 Nov 2020 12:00 GMT
2867 Gweithiwr Gofal Canolradd 31 Dec 2020 12:00 GMT
2869 Gweithiwr Gofal Canolradd – Swydd Achlysurol 31 Dec 2020 12:00 GMT
2868 Gweithiwr Gofal Cartref - Swyddi Achlysurol 31 Dec 2020 12:00 GMT
3471 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol Achlysurol - Byw â Chymorth 30 Oct 2020 12:00 GMT
3319 Gweithiwr Ieuenctid dan Brentisiaeth - swydd dros dro 9 Nov 2020 12:00 GMT
2933 Gweithwyr Cymdeithasol - Timau ACP Dwyrain a Gorllewin 30 Nov 2020 12:00 GMT
2866 Gweithwyr Gofal Cartref (16 awr yr wythnos) 31 Dec 2020 12:00 GMT
3454 Mecanig Moduron 28 Oct 2020 12:00 GMT
2941 Uwch Ymarferwyr - Timau ACP Dwyrain a Gorllewin 30 Nov 2020 12:00 GMT