Peiriant Chwilio Swyddi Mewnol

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Math o swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Graddfa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ystod y cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Peiriant Chwilio Swyddi Mewnol

Defnyddiwch yr hildydd isod er mwyn chwilio yn fwy manwl

Cliciwch ar deitl y swydd i gael rhagor o fanylion amdani a'r broses cyflwyno cais.

Byddwn ni'n cau rhestr yr ymgeiswyr, ganol dydd ar y dyddiad sy wedi'i nodi

Mae'r Cyngor yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle. Rydyn ni'n ymroddi i sicrhau nad oes gwahaniaethu anghyfreithlon (naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) ar sail rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsryw, gan gynnwys y rheiny â hunaniaethau anneuaidd, crefydd neu gred neu feichiogrwydd a mamolaeth yn y broses benodi.

Rydyn ni'n cynnig nifer o rwydweithiau staff i weithwyr gan gynnwys y Rhwydwaith Cynghreiriaid Staff, Rhwydwaith Anabledd a Chynhalwyr a Perthyn, ein Rhwydwaith Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol. 

40 Cyfleoedd wedi'u darganfod.

Cyfeirnod Swydd Dyddiad cau
3105 Cydlynydd Prosiect yr Eisteddfod - Cyfnod Penodol 12 Dec 2019 12:00 GMT
3130 Cyfarwyddwr Gwasanaethau i Blant 6 Jan 2020 12:00 GMT
3068 Cynorthwy-ydd Gofal/Cynnal Cartref (swydd achlysurol) - Parc Newydd 31 Dec 2019 12:00 GMT
3159 Cynorthwy-ydd Gweinyddol 13 Dec 2019 12:00 GMT
3144 Cynorthwyydd Hamdden Achlysurol – Lefel 1 31 Jan 2020 12:00 GMT
3166 Dadansoddwr Rhestrau Priffyrdd Cynorthwyol 8 Jan 2020 12:00 GMT
3155 Gofalwr yr Amlosgfa 18 Dec 2019 12:00 GMT
3181 Golygydd WICID 3 Jan 2020 12:00 GMT
3169 Gweithiwr Cymdeithasol - Carfan Plant Anabl 20 Dec 2019 12:00 GMT
3168 Gweithiwr Cymdeithasol - Carfan Ymholi ac Asesu 20 Dec 2019 12:00 GMT
2986 Gweithiwr Cymdeithasol - Gofal a Chymorth (Dwyrain a Gorllewin) 31 Dec 2019 12:00 GMT
2933 Gweithiwr Cymdeithasol - Ymyrraeth Ddwys 31 Dec 2019 12:00 GMT
3112 Gweithiwr Cymorth Chwarae – Achlysurol 31 Dec 2019 12:00 GMT
3170 Gweithiwr Cymorth Ymgysylltu 19 Dec 2019 12:00 GMT
3141 Gweithiwr Cymorth Ymgysylltu Achlysurol 28 Feb 2020 12:00 GMT
3171 Gweithiwr Cymorth Ymyriadau 20 Dec 2019 12:00 GMT
3157 Gweithiwr Glanhau Cerbydau 13 Dec 2019 12:00 GMT
2867 Gweithiwr Gofal Canolradd 31 Dec 2019 12:00 GMT
2869 Gweithiwr Gofal Canolradd – Swydd Achlysurol 31 Dec 2019 12:00 GMT
2868 Gweithiwr Gofal Cartref - Swyddi Achlysurol 31 Dec 2019 12:00 GMT
3156 Gweithiwr y Fynwent 18 Dec 2019 12:00 GMT
2866 Gweithwyr Gofal Cartref (16 awr yr wythnos) 31 Dec 2019 12:00 GMT
3163 Hebryngwr Croesfan Ysgol 9 Jan 2020 12:00 GMT
3174 Rheolwr ar Ddyletswydd – Canolfan Hamdden Llantrisant 20 Dec 2019 12:00 GMT
3101 Swyddog Cofrestru – Swydd Achlysurol 13 Dec 2019 12:00 GMT
3154 Swyddog Gwasanaethau Profedigaeth 13 Dec 2019 12:00 GMT
3134 Technegydd 6 Jan 2020 12:00 GMT
3016 Therapydd Galwedigaethol 31 Dec 2019 12:00 GMT
3127 Therapydd Galwedigaethol yn y Gymuned 31 Dec 2019 12:00 GMT
3153 Tiwtor y Gymraeg 9 Jan 2020 12:00 GMT
3135 Uwch Dechnegydd (Arolygwr) 6 Jan 2020 12:00 GMT
3165 Uwch Gynorthwy-ydd Iechyd a Diogelwch 8 Jan 2020 12:00 GMT
3183 Uwch Therapydd Galwedigaethol 18 Dec 2019 12:00 GMT
3167 Uwch Ymarferydd - Carfan Ymholi ac Asesu 20 Dec 2019 12:00 GMT
3149 Uwch Ymarferydd - Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc 12 Dec 2019 12:00 GMT
2941 Uwch Ymarferydd - Ymyrraeth Ddwys 31 Dec 2019 12:00 GMT
3148 Uwch Ymarferydd Dros Dro 13 Jan 2020 12:00 GMT
3172 Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (EDT) 3 Jan 2020 12:00 GMT
3158 Ymgynghorydd Ymateb ar Unwaith 13 Dec 2019 12:00 GMT
3160 Ymgynghorydd Ymateb ar Unwaith 13 Dec 2019 12:00 GMT