Sut i glirio'r storfa yn Internet Explorer

Internet Explorer 6.0
Er mwyn datrys y broblem hon, ewch i:

 • ‘Tools’ yn y bar offer ar frig y dudalen.
 • ‘Internet Options’.
Cliciwch ar y tab ‘General’. • Cliciwch ar ‘Settings’ yn yr adran ‘Temporary Internet Files’.
 • Mae pedwar opsiwn ym mhen uchaf y ffenestr.
 • Gwnewch yn siŵr bod ‘Automatically’ wedi'i ddewis.

Cliciwch ar ‘OK’.


Internet Explorer 5.0

Er mwyn goresgyn y broblem hon:
 • Ewch i ‘Tools’.
 • Cliciwch ar ‘Internet Options’.
Yn y ffenestr ‘Internet Options’, cliciwch ar y tab ‘General’, ac yn yr adran ‘Temporary Internet Files’ cliciwch ar ‘Delete Files’.Cliciwch ar ‘OK’ er mwyn ‘Delete all files in the Temporary Internet Files’. • Cliciwch ar y botwm ‘Settings’ wrth ymyl y botwm ‘Delete Files’.
 • Ewch i'r ffenestr ‘Check for newer versions of stored pages’ a dewiswch ‘Automatically’.
Yn yr adran ‘Temporary Internet Files Folder’, gosodwch ‘Amount of disk space to use’ ar 100 MB neu lai.

 • Cliciwch ar ‘OK’ er mwyn cau'r ffenestr ‘Settings’.
 • Cliciwch ar ‘OK’ yn y ffenestr ‘Internet Options’.