Peiriant Chwilio Swyddi Mewnol

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Math o swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Graddfa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ystod y cyflog
 •  
 •  
 •  

Peiriant Chwilio Swyddi Mewnol

Defnyddiwch yr hildydd isod er mwyn chwilio yn fwy manwl

Cliciwch ar deitl y swydd i gael rhagor o fanylion amdani a'r broses cyflwyno cais.

Byddwn ni'n cau rhestr yr ymgeiswyr, ganol dydd ar y dyddiad sy wedi'i nodi

Mae'r Cyngor yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle. Rydyn ni'n ymroddi i sicrhau nad oes gwahaniaethu anghyfreithlon (naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) ar sail rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsryw, gan gynnwys y rheiny â hunaniaethau anneuaidd, crefydd neu gred neu feichiogrwydd a mamolaeth yn y broses benodi.

Rydyn ni'n cynnig nifer o rwydweithiau staff i weithwyr gan gynnwys y Rhwydwaith Cynghreiriaid Staff, Rhwydwaith Anabledd a Chynhalwyr a Perthyn, ein Rhwydwaith Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol. 

25 Cyfleoedd wedi'u darganfod.

Cyfeirnod Swydd Dyddiad cau
3507 Cynorthwy-ydd Gweinyddol (Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg) 4 Dec 2020 12:00 GMT
3494 Cydlynydd Rhyddhau Cleifion – Gofal Cymdeithasol ac Iechyd 27 Nov 2020 12:00 GMT
3501 Cynorthwy-ydd Busnes Datblygu Gofal Plant 4 Dec 2020 12:00 GMT
3513 Cynorthwy-ydd Cynnal Dysgu 27 Nov 2020 12:00 GMT
3422 Cynorthwy-ydd Gofal / Cynnal Cartref achlysurol 31 Mar 2021 12:00 BST
3390 Cynorthwyydd Gwasanaethau Oriau Dydd – Swydd Achlysurol 30 Nov 2020 12:00 GMT
3495 GWEITHWYR GOFAL YN Y CARTREF A GOFAL CANOLRADD AC ADSEFYDLU - PARHAOL 16 AWR Y WYTHNOS 31 Dec 2020 12:00 GMT
3496 GWEITHWYR GOFAL YN Y CARTREF A GOFAL CANOLRADD AC ADSEFYDLU -AWR ACHLYSUROL 31 Dec 2020 12:00 GMT
3531 Goruchwyliwr Aildrefnu Apwyntiadau Brechu (Dros Dro) 26 Nov 2020 12:00 GMT
3447 Gweithiwr Chwarae Achlysurol 19 Jan 2021 12:00 GMT
3348 Gweithiwr Cymdeithasol - Carfan Ymholi ac Asesu 31 Dec 2020 12:00 GMT
2986 Gweithiwr Cymdeithasol - Gofal a Chymorth (Dwyrain a Gorllewin) 31 Dec 2020 12:00 GMT
3459 Gweithiwr Cymorth Ymgysylltu Achlysurol 31 Dec 2020 12:00 GMT
3514 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol Dan Brentisiaeth Dros Dro 11 Dec 2020 12:00 GMT
2933 Gweithwyr Cymdeithasol - Timau ACP Dwyrain a Gorllewin 31 Dec 2020 12:00 GMT
3530 Rheolwr Ail-drefnu Apwyntiadau Brechu Dros Dro 26 Nov 2020 12:00 GMT
3512 Swyddog Gorfodi Dros Dro Dan Brentisiaeth 11 Dec 2020 12:00 GMT
3508 Swyddog Graddedig Dros Dro - Iechyd Meddwl a Lles 2 Dec 2020 12:00 GMT
3510 Swyddog Graddedig Dros Dro - Iechyd yr Amgylchedd 11 Dec 2020 12:00 GMT
3509 Swyddog Graddedig Dros Dro – Amrywiaeth a Chynhwysiant 11 Dec 2020 12:00 GMT
3127 Therapydd Galwedigaethol yn y Gymuned 31 Dec 2020 12:00 GMT
2941 Uwch Ymarferwyr - Timau ACP Dwyrain a Gorllewin 31 Dec 2020 12:00 GMT
3515 Ymarferydd Gofal Plant - Preswyl 4 Dec 2020 12:00 GMT
3529 Ymgynghorydd Aildrefnu Apwyntiadau Brechu Dros Dro 26 Nov 2020 12:00 GMT
3460 Ymgynghorydd Canolfan Alwadau 26 Nov 2020 12:00 GMT