Croeso

Croeso i Wefan Recriwtio Rhondda Cynon Taf

Yn ystod mis Chwefror bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn symud i lwyfan recriwtio ar-lein newydd. Ewch i wefan y Cyngor am ragor o'r newyddion diweddaraf:

Swyddi a Gyrfaoedd yn RhCT  | RhCT - Cyngor Rhondda Cynon Taf (rctcbc.gov.uk)

Fydd y wefan yma ddim ar gael mwyach ar ôl 28 Chwefror a bydd yr holl wybodaeth yn ymwneud â'r cyfrif yn cael ei dileu. Yn unol â rheoliadau diogelu data, fydd y Cyngor na darparwr y safle ddim yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol sydd wedi'i chyflwyno.

Bydd unrhyw geisiadau sydd wedi’u cyflwyno ar y safle yma yn parhau i gael eu rheoli yno hyd at 28 Chwefror - bydd modd i ymgeiswyr weld eu ffurflenni cais, cael yr wybodaeth ddiweddaraf am eu cais a threfnu cyfweliadau. Os bydd y broses recriwtio ar gyfer unrhyw swydd yn ymestyn y tu hwnt i'r dyddiad hwnnw, bydd yr wybodaeth ddiweddaraf a threfniadau amgen yn cael eu rhannu gydag ymgeiswyr drwy e-bost.

Cliciwch ar 'Peiriant Chwilio Swyddi' uchod er mwyn bwrw golwg ar ein swyddi gwag cyfredol.


Ymgeiswyr Newydd

Cyn i chi wneud cais am swyddi ar-lein, bydd raid i chi gofrestru drwy fewnbynnu cyfeiriad e-bost a chyfrinair (cliciwch ar 'Cofrestru' ar frig y dudalen). Nodwch y bydd y Cyngor yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost rydych chi wedi'i nodi er mwyn anfon unrhyw ohebiaeth atoch chi yn ystod y broses recriwtio.

Mae diogelu plant ac oedolion agored i niwed yn gyfrifoldeb craidd pob un o'r gweithwyr sy'n cael eu penodi gan y Cyngor.

Fyddwn ni ddim y trin cais am swydd a wneir yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a wneir yn y Saesneg.

Diolch am alw heibio ein Gwefan Recriwtio. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.


Uwchadran Adnoddau Dynol
Cyngor Rhondda Cynon Taf