Data ddim yn llwytho

Os nad yw'r wybodaeth rydych chi wedi'i theipio yn ymddangos ar y sgrîn, mae'n bosibl bod eich cyfrifiadur wedi storio fersiwn hŷn o'r dudalen.

Data ddim yn llwytho – storfa'r cof

Os ydych chi wedi llwytho'ch ffurflen gais, ond dydy'r newidiadau ddim i'w gweld, mae'n bosibl mai'r broblem yw bod eich cyfrifiadur heb storio'r hen fersiwn o'r dudalen.

Dylai'ch cyfrifiadur storio'r wybodaeth ynglŷn â'ch ymweliad diwethaf â thudalen we benodol dan ‘temporary internet files’. Mae'r broses hon yn ceisio cael eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth o'r rhyngrwyd yn gyflymach.

Ydy hyn wedi datrys eich problem?

Pynciau perthnasol