Mewngofnodi'n anghywir

Cofiwch fod llythrennau bach a phriflythrennau yn bwysig wrth deipio eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair. Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi teipio eich manylion mewngofnodi yn gywir.

Mewngofnodi'n anghywir

O ran eich manylion mewngofnodi, byddwch yn ymwybodol bod llythrennau bach a phriflythrennau yn bwysig, felly, byddwch yn ofalus wrth deipio eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair. Os ydych chi dal ddim yn gallu mewngofnodi, defnyddiwch y cyswllt ar ochr chwith y dudalen hon er mwyn derbyn nodyn atgoffa o'ch cyfrinair.

Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar yr holl bwyntiau uchod, a'ch bod chi'n dal i gael eich atal rhag mewngofnodi yn sgil manylion gwallus neu annilys, anfonwch neges e-bost at y Tîm Cymorth. Nodwch natur eich problem yn llawn, copïwch neges y gwall a'i gludo hi yn y ffurflen. Cofiwch nodi eich enw llawn, eich enw defnyddiwr ac enw'r sefydliad rydych chi'n ceisio anfon eich cais ato.

Ydy hyn wedi datrys eich problem?

Pynciau perthnasol