Beth yw fy enw defnyddiwr?

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru gyda ffurflen gais arall, mae cyfrif gennych chi yn barod.

Beth yw fy enw defnyddiwr?

Yn y rhan fwyaf o achosion, yr enw defnyddiwr yw'r cyfeiriad e-bost rydych chi wedi'i nodi wrth gofrestru.

Fel arfer, mae'r enw defnyddiwr ar ffurf llythrennau bach, ond mae'n dibynnu ar eich ffordd o deipio wrth gofrestru yn y lle cyntaf.

Mae'n bosibl eich bod chi wedi golygu'ch cyfeiriad e-bost yn eich ffurflen gais, ond bydd eich enw defnyddiwr yn dal i fod yr hyn a gafodd ei nodi wrth gofrestru.

Pynciau perthnasol