Methu â symud i ffwrdd o'r dudalen fewngofnodi

Ydych chi yn cael eich cyfeirio'n ôl i'r dudalen fewngofnodi gyda neges wall drwy'r amser?

Os ydy'r dudalen fewngofnodi yn cadw diweddaru, a'ch bod chi'n methu â mynd heibio iddi, mae'n bosibl bod problem gennych chi o ran cwcis, a bod hyn yn eich atal chi rhag mewngofnodi.

Dileu cwcis

Er mwyn datrys y broblem hon, bydd eisiau i chi ddileu'r cwcis yn eich porwr gwe. Dilynwch y cyfarwyddiadau isod a cheisiwch lansio'r ffurflen gais:

Ydy hyn wedi datrys eich problem?

Pynciau perthnasol