Dechrau ffurflen newydd sbon?

Ydych chi wedi cyflwyno ffurflen gais, ond mae'r system yn gofyn i chi fewngofnodi i ffurflen gais newydd sbon?

Proffil anghywir

Mae hyn yn golygu eich bod chi wedi mewngofnodi gyda'r proffil anghywir. Mae'n bosibl bod mwy nag un proffil ynghlwm wrth y cyfeiriadau e-bost gwahanol sydd gennych chi.

O ganlyniad, mae'n bosibl eich bod chi wedi creu proffil gan ddefnyddio cleientiaid, a'ch bod chi'n mewngofnodi gyda'r proffil hwnnw.

Mae'r broblem sydd wedi'i disgrifio uchod yn golygu eich bod chi wedi mewngofnodi i'r proffil anghywir. Defnyddiwch unrhyw broffil arall sydd wedi'i gysylltu â chyfeiriad e-bost gwahanol.

Ydy hyn wedi datrys eich problem?

Pynciau perthnasol