Meysydd gorfodol wedi'u llenwi?

Mae eisiau i chi lenwi'r meysydd gorfodol er mwyl cael cyflwyno'r ffurflen gais.

Meysydd gorfodol

Mae'r meysydd gorfodol i'w gweld mewn lliw gwahanol gyda seren (*) wrth eu hochr.

Bydd eisiau i chi lenwi'r meysydd hyn er mwyn cael cyflwyno'r ffurflen gais.

Weithiau, os yw'r dudalen yn gofyn am lawer o wybodaeth, mae'n bosibl y bydd y meysydd yn fwy llydan na'r dudalen. Yn yr achosion hyn, bydd bar sgrolio i'w weld ar waelod y dudalen. Sgroliwch i'r dde a bydd y meysydd gorfodol coll yn ymddangos.

Ydy hyn wedi datrys eich problem?

Pynciau perthnasol