Gwybodaeth ddim yn weladwy

Weithiau, mae'n bosibl fydd eich gwybodaeth ddim yn weladwy. Mae'n bosibl bod hyn yn digwydd oherwydd bod y cwci ar eich cyfrifiadur wedi cael ei lygru neu ei analluogi. Er mwyn datrys y broblem hon, dilynwch yr argymhellion isod.

Sicrhau bod cwcis wedi'u galluogi

Os bydd hyn yn digwydd i chi, gwnewch yn siŵr bod y porwr gwe rydych chi'n ei ddefnyddio wedi'i alluogi i dderbyn cwcis.

Ydy hyn wedi datrys eich problem?

Pynciau perthnasol