Gwybodaeth wedi diflannu

Weithiau, mae'n debyg bod yr wybodaeth sydd wedi'i theipio wedi diflannu. Er mwyn datrys eich problem, defnyddiwch y wybodaeth isod.

Gwybodaeth wedi diflannu

Wnaethoch chi glicio ar ‘Arbed a pharhau’ neu'r cysylltau olrhain cynnydd? Mae'n bosibl y bydd hyn yn swnio'n amlwg, ond mae rhai ymgeisiwyr yn allgofnodi, yn cael eu hallgnofnodi'n awtomatig neu'n cau'r porwr gwe. Yn yr achosion hyn, fydd eich gwybodaeth ddim yn cael ei harbed.

Ydy hyn wedi datrys eich problem?

Pynciau perthnasol