Canolfan gymorth

Canolfan gymorth ~~MAIN_CONTENT_HEADER~~

Canolfan gymorth

Diolch am ddefnyddio'r Ganolfan Gymorth.

Defnyddiwch y cysylltau ar yr ochr chwith i'ch llywio drwy'r Ganolfan Gymorth a chwilio am ateb i'r broblem rydych chi'n ei wynebu.

Os dydych chi ddim yn dod o hyd i ateb priodol, cysylltwch â'n carfan cymorth technegol drwy glicio ar 'Cysylltwch â ni' a nodi'r manylion sy'n ofynnol.

Dim ond ar gyfer ymholiadau technegol parthed ffurflenni cais ar-lein y mae'r Ganolfan Gymorth. Os oes ymholiadau eraill gyda chi yngylch proses benodi'r Cyngor, cysylltwch â'r Uned Materion Hysbysebu drwy glicio ar 'Cysylltwch â ni' ar ochr chwith y dudalen.