Polisi Cwcis yn unol â chyfraith yr Undeb Ewropeaidd

Mae ein gwefan ni'n defnyddio cwcis er mwyn gwahaniaethu rhyngoch chi a defnyddwyr eraill y wefan, neu er rhesymau diogelwch y safle hwn. Mae cwci yn ffeil bach, sy'n cynnwys llythrennau a rhifau, ac rydyn ni'n ei osod e ar eich cyfrifiadur.

Bydd unrhyw gwgi y byddwn ni'n ei osod yn cynnwys gwybodaeth ar hap, ac unigryw, a fydd yn dod i ben pan fyddwch chi'n cau'r porwr. Dydy'r cwci ddim yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol na sensitif.

Bydd gwybodaeth y cwci ond yn gallu cael ei defnyddio pan fydd y porwr yn ceisio agor tudalennau gwe newydd o'n gweinyddion – fydd y porwr ddim yn caniatáu i'r cwci gael ei ddefnyddio er rhesymau eraill. Bydd gwybodaeth y cwci bob amser yn cael ei diogelu gan amgryptiadau cadarn pan fydd y cynnwys yn cael ei anfon atom ni.

Mae'r defnydd o'r cwcis hyn yn angenrheidiol o ran gweithredu ein gwefan mewn ffordd gywir a diogel.

Dyma enghreifftiau o'r cwcis mae'n bosibl y byddwn ni'n eu gosod:

  • request_token: Mae'n bosibl y bydd hwn yn cael ei osod yn achos ymwelwyr â'r parth *.wcn.co.uk.
  • WCN_status: Mae'n bosibl y bydd hwn yn cael ei osod yn achos ymwelwyr â'r parth *.wcn.co.uk.
  • wcn_session: Mae'n bosibl y bydd hwn yn cael ei osod yn achos ymwelwyr â'r parth *.tal.net.