Peiriant Chwilio Swyddi

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Math o swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ystod y cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Peiriant Chwilio Swyddi

Defnyddiwch yr hidlydd isod er mwyn chwilio yn fwy manwl

Cliciwch ar deitl y swydd i gael rhagor o fanylion amdani a'r broses cyflwyno cais.

Byddwn ni'n cau rhestr yr ymgeiswyr, ganol dydd ar y dyddiad sy wedi'i nodi

Mae'r Cyngor yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle. Rydyn ni'n ymroddi i sicrhau nad oes gwahaniaethu anghyfreithlon (naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) ar sail rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsryw, gan gynnwys y rheiny â hunaniaethau anneuaidd, crefydd neu gred neu feichiogrwydd a mamolaeth yn y broses benodi.

Rydyn ni'n cynnig nifer o rwydweithiau staff i weithwyr gan gynnwys y Rhwydwaith Cynghreiriaid Staff, Rhwydwaith Anabledd a Chynhalwyr a Perthyn, ein Rhwydwaith Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol. 

Mae diogelu plant ac oedolion agored i niwed yn gyfrifoldeb craidd pob un o'r gweithwyr sy'n cael eu penodi gan y Cyngor.

Fyddwn ni ddim y trin cais am swydd a wneir yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a wneir yn y Saesneg.

33 Cyfleoedd wedi'u darganfod.

Cyfeirnod Swydd Dyddiad cau
5477 Arweinydd Seiberddiogelwch 9 Feb 2023 12:00 GMT
4356 Blaen Weithiwr Cymdeithasol - Garfan Ymholi ac Asesu 14 Feb 2023 12:00 GMT
4969 Blaen Weithiwr Cymdeithasol - Garfan Ymyrraeth Dwys 31 Mar 2023 12:00 BST
5376 Blaen Weithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA) / Hwb Diogelu Amlasiantaeth (MASH) 14 Feb 2023 12:00 GMT
5368 Cynorthwy-ydd Cegin Cyffredinol - Swydd Achlysurol mewn Ysgolion. 17 Feb 2023 12:00 GMT
4601 Cynorthwy-ydd Gofal / Cynnal Cartref achlysurol 17 Feb 2023 12:00 GMT
5075 Cynorthwy-ydd Hamdden - Lefel 1 15 Feb 2023 12:00 GMT
5483 Cynorthwy-ydd Hamdden Lefel Un 10 Feb 2023 12:00 GMT
5188 Cynorthwy-ydd Llyfrgell - Llyfrgell Pont-y-clun 14 Feb 2023 12:00 GMT
4920 Cynorthwyydd Gofal/Cynnal Cartref 31 Mar 2023 12:00 BST
5491 Cynorthwyydd Gweinyddol 10 Feb 2023 12:00 GMT
5285 Cynorthwyydd Hamdden Achlysurol – Lefel 1 (Pob Canolfan) 10 Feb 2023 12:00 GMT
4736 GWEITHWYR GOFAL YN Y CARTREF A GOFAL CANOLRADD AC ADSEFYDLU - Mae contractau parhaol 16 awr yr wythnos a chontractau achlysurol ar gael 31 Mar 2023 12:00 BST
4971 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Timau Ymholi ac Asesu 31 Mar 2023 12:00 BST
4685 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Timau Ymyrraeth Dwys 31 Mar 2023 12:00 BST
5507 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Tîm Rhyddhau o'r Ysbyty 17 Feb 2023 12:00 GMT
5479 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Carfan Anableddau Dysgu – Y Gorllewin 14 Feb 2023 12:00 GMT
5418 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Carfan Plant Anabl 0-11 oed 17 Feb 2023 12:00 GMT
4807 Gweithiwr Cymdeithasol/Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Gofal a Chymorth 9 Feb 2023 12:00 GMT
5183 Gweithiwr Cymdeithasol/Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Teuluoedd Cydnerth – Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth/Hwb Diogelu Amlasiantaeth 14 Feb 2023 12:00 GMT
5447 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol - Gwasanaethau Gofal Seibiant 17 Feb 2023 12:00 GMT
5159 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol Achlysurol - Byw â Chymorth 17 Feb 2023 12:00 GMT
5448 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol Achlysurol - Gofal Seibiant 17 Feb 2023 12:00 GMT
5434 Hwylusydd Dysgu Ymarfer 17 Feb 2023 12:00 GMT
5496 Rheolwr Arweiniol ar gyfer Ymarfer 24 Feb 2023 12:00 GMT
5472 Rheolwr Gwasanaeth Dros Dro - Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau 9 Feb 2023 12:00 GMT
5469 Seicolegydd Addysg 14 Feb 2023 12:00 GMT
5378 Swyddog Asesu Cymwysterau Galwedigaethol 17 Feb 2023 12:00 GMT
5480 Swyddog Glanhau Data (Cyfnod Penodol o 2 flynedd) 10 Feb 2023 12:00 GMT
5377 Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol Arweiniol 17 Feb 2023 12:00 GMT
5174 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl Dros Nos - Cartref Preswyl i Blant Willowford House 14 Feb 2023 12:00 GMT
5444 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl – Swydd Achlysurol 31 Mar 2023 12:00 BST
5471 Ymarferydd Gofal a Chymorth 14 Feb 2023 12:00 GMT