Peiriant Chwilio Swyddi

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Math o swydd
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ystod y cyflog
  •  
  •  
  •  
  •  

Peiriant Chwilio Swyddi

Defnyddiwch yr hidlydd isod er mwyn chwilio yn fwy manwl

Cliciwch ar deitl y swydd i gael rhagor o fanylion amdani a'r broses cyflwyno cais.

Byddwn ni'n cau rhestr yr ymgeiswyr, ganol dydd ar y dyddiad sy wedi'i nodi

Mae'r Cyngor yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle. Rydyn ni'n ymroddi i sicrhau nad oes gwahaniaethu anghyfreithlon (naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) ar sail rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsryw, gan gynnwys y rheiny â hunaniaethau anneuaidd, crefydd neu gred neu feichiogrwydd a mamolaeth yn y broses benodi.

Rydyn ni'n cynnig nifer o rwydweithiau staff i weithwyr gan gynnwys y Rhwydwaith Cynghreiriaid Staff, Rhwydwaith Anabledd a Chynhalwyr a Perthyn, ein Rhwydwaith Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol. 

Mae diogelu plant ac oedolion agored i niwed yn gyfrifoldeb craidd pob un o'r gweithwyr sy'n cael eu penodi gan y Cyngor.

Fyddwn ni ddim y trin cais am swydd a wneir yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a wneir yn y Saesneg.

20 Cyfleoedd wedi'u darganfod.

Cyfeirnod Swydd Dyddiad cau
4356 Blaen Weithiwr Cymdeithasol - Garfan Ymholi ac Asesu 30 Dec 2022 12:00 GMT
4969 Blaen Weithiwr Cymdeithasol - Garfan Ymyrraeth Dwys 30 Dec 2022 12:00 GMT
5376 Blaen Weithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA) / Hwb Diogelu Amlasiantaeth (MASH) 9 Dec 2022 12:00 GMT
4601 Cynorthwy-ydd Gofal / Cynnal Cartref achlysurol 30 Dec 2022 12:00 GMT
4920 Cynorthwyydd Gofal/Cynnal Cartref 30 Dec 2022 12:00 GMT
4736 GWEITHWYR GOFAL YN Y CARTREF A GOFAL CANOLRADD AC ADSEFYDLU - Mae contractau parhaol 16 awr yr wythnos a chontractau achlysurol ar gael 31 Dec 2022 12:00 GMT
5357 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Rheoli Gofal 6 Dec 2022 12:00 GMT
4971 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Timau Ymholi ac Asesu 30 Dec 2022 12:00 GMT
4685 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Timau Ymyrraeth Dwys 30 Dec 2022 12:00 GMT
5386 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol 16+ 16 Dec 2022 12:00 GMT
5385 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol 16+ 9 Dec 2022 12:00 GMT
5159 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol Achlysurol - Byw â Chymorth 30 Dec 2022 12:00 GMT
5372 Swyddog Cyswllt Ysgolion Rhanbarth De Cymru 1 Jan 2023 12:00 GMT
5374 Swyddog Diogelwch Teithiol Achlysurol 8 Dec 2022 12:00 GMT
5370 Swyddog Gweithredu Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) - Swydd Achlysurol 8 Dec 2022 12:00 GMT
5071 Uwch Ymarferydd Gofal Plant Preswyl 6 Dec 2022 12:00 GMT
5383 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl - Cartref Preswyl i Blant Carn Ingli 9 Dec 2022 12:00 GMT
5392 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl - Cartref Preswyl i Blant Willowford House 14 Dec 2022 12:00 GMT
5181 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl Dros Nos - Cartref Preswyl i Blant Tŷ Brynna 14 Dec 2022 12:00 GMT
5174 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl Dros Nos - Cartref Preswyl i Blant Willowford House 13 Dec 2022 12:00 GMT