Croeso

Croeso i Wefan Recriwtio Rhondda Cynon Taf

Croeso i chi ddefnyddio'r tudalennau yma i chwilio am ein swyddi gwag diweddaraf, i fwrw golwg ar ddisgrifiadau swyddi a manylebau person, ac i lenwi ffurflen gais a'i hanfon yn ôl aton ni yn uniongyrchol – a'r cyfan heb orfod codi'r ffôn na mynd i'r blwch post.

Cliciwch ar 'Peiriant Chwilio Swyddi' uchod er mwyn bwrw golwg ar ein swyddi gwag cyfredol.


Ymgeiswyr Newydd

Cyn i chi wneud cais am swyddi ar-lein, bydd raid i chi gofrestru drwy fewnbynnu cyfeiriad e-bost a chyfrinair (cliciwch ar 'Cofrestru' ar frig y dudalen). Nodwch y bydd y Cyngor yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost rydych chi wedi'i nodi er mwyn anfon unrhyw ohebiaeth atoch chi yn ystod y broses recriwtio.

Mae diogelu plant ac oedolion agored i niwed yn gyfrifoldeb craidd pob un o'r gweithwyr sy'n cael eu penodi gan y Cyngor.

Fyddwn ni ddim y trin cais am swydd a wneir yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a wneir yn y Saesneg.

Diolch am alw heibio ein Gwefan Recriwtio. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.


Uwchadran Adnoddau Dynol
Cyngor Rhondda Cynon Taf