Peiriant Chwilio Swyddi

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Math o swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ystod y cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  

Peiriant Chwilio Swyddi

Defnyddiwch yr hidlydd isod er mwyn chwilio yn fwy manwl

Cliciwch ar deitl y swydd i gael rhagor o fanylion amdani a'r broses cyflwyno cais.

Byddwn ni'n cau rhestr yr ymgeiswyr, ganol dydd ar y dyddiad sy wedi'i nodi

Mae'r Cyngor yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle. Rydyn ni'n ymroddi i sicrhau nad oes gwahaniaethu anghyfreithlon (naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) ar sail rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsryw, gan gynnwys y rheiny â hunaniaethau anneuaidd, crefydd neu gred neu feichiogrwydd a mamolaeth yn y broses benodi.

Rydyn ni'n cynnig nifer o rwydweithiau staff i weithwyr gan gynnwys y Rhwydwaith Cynghreiriaid Staff, Rhwydwaith Anabledd a Chynhalwyr a Perthyn, ein Rhwydwaith Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol. 

Mae diogelu plant ac oedolion agored i niwed yn gyfrifoldeb craidd pob un o'r gweithwyr sy'n cael eu penodi gan y Cyngor.

Fyddwn ni ddim y trin cais am swydd a wneir yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a wneir yn y Saesneg.

25 Cyfleoedd wedi'u darganfod.

Cyfeirnod Swydd Dyddiad cau
5524 Arolygydd Priffyrdd Gofal y Strydoedd 30 Mar 2023 12:00 BST
5543 Blaen Weithiwr Cymdeithasol (Gofal a Chymorth i Oedolion) 31 Mar 2023 12:00 BST
4969 Blaen Weithiwr Cymdeithasol - Garfan Ymyrraeth Dwys 31 Mar 2023 12:00 BST
5376 Blaen Weithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA) / Hwb Diogelu Amlasiantaeth (MASH) 31 Mar 2023 12:00 BST
4601 Cynorthwy-ydd Gofal / Cynnal Cartref achlysurol 31 Mar 2023 12:00 BST
4920 Cynorthwyydd Gofal/Cynnal Cartref 31 Mar 2023 12:00 BST
4736 GWEITHWYR GOFAL YN Y CARTREF A GOFAL CANOLRADD AC ADSEFYDLU - Mae contractau parhaol 16 & 20 awr yr wythnos a chontractau achlysurol ar gael 31 Mar 2023 12:00 BST
5523 Goruchwyliwr Carfan (Refeniw 28 Mar 2023 12:00 BST
5403 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Carfan Iechyd Meddwl Taf 31 Mar 2023 12:00 BST
4971 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Timau Ymholi ac Asesu 31 Mar 2023 12:00 BST
4685 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Timau Ymyrraeth Dwys 31 Mar 2023 12:00 BST
5418 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Carfan Plant Anabl 0-11 oed 31 Mar 2023 12:00 BST
5183 Gweithiwr Cymdeithasol/Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Teuluoedd Cydnerth – Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth/Hwb Diogelu Amlasiantaeth 31 Mar 2023 12:00 BST
5554 Gweithiwr Cymorth Gofal Plant 31 Mar 2023 12:00 BST
5545 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol Achlysurol - Byw â Chymorth 31 Mar 2023 12:00 BST
5538 Meicro-frocer 30 Mar 2023 12:00 BST
5534 Peiriannydd Geodechnegol 31 Mar 2023 12:00 BST
5526 Uwch Beiriannydd 31 Mar 2023 12:00 BST
5536 Uwch Beiriannydd - Tomenni 31 Mar 2023 12:00 BST
5525 Uwch Dechnegydd 31 Mar 2023 12:00 BST
5532 Warden Ymwybyddiaeth a Gorfodi 31 Mar 2023 12:00 BST
5514 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl Dros Nos 31 Mar 2023 12:00 BST
5384 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl Dros Nos - Cartref Preswyl i Blant Carn Ingli 31 Mar 2023 12:00 BST
5174 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl Dros Nos - Cartref Preswyl i Blant Willowford House 31 Mar 2023 12:00 BST
5444 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl – Swydd Achlysurol 31 Mar 2023 12:00 BST