Peiriant Chwilio Swyddi

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Math o swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ystod y cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Peiriant Chwilio Swyddi

Defnyddiwch yr hidlydd isod er mwyn chwilio yn fwy manwl

Cliciwch ar deitl y swydd i gael rhagor o fanylion amdani a'r broses cyflwyno cais.

Byddwn ni'n cau rhestr yr ymgeiswyr, ganol dydd ar y dyddiad sy wedi'i nodi

Mae'r Cyngor yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle. Rydyn ni'n ymroddi i sicrhau nad oes gwahaniaethu anghyfreithlon (naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) ar sail rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsryw, gan gynnwys y rheiny â hunaniaethau anneuaidd, crefydd neu gred neu feichiogrwydd a mamolaeth yn y broses benodi.

Rydyn ni'n cynnig nifer o rwydweithiau staff i weithwyr gan gynnwys y Rhwydwaith Cynghreiriaid Staff, Rhwydwaith Anabledd a Chynhalwyr a Perthyn, ein Rhwydwaith Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol. 

Mae diogelu plant ac oedolion agored i niwed yn gyfrifoldeb craidd pob un o'r gweithwyr sy'n cael eu penodi gan y Cyngor.

Fyddwn ni ddim y trin cais am swydd a wneir yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a wneir yn y Saesneg.

45 Cyfleoedd wedi'u darganfod.

Cyfeirnod Swydd Dyddiad cau
4356 Blaen Weithiwr Cymdeithasol - Garfan Ymholi ac Asesu 31 Oct 2022 12:00 GMT
4969 Blaen Weithiwr Cymdeithasol - Garfan Ymyrraeth Dwys 31 Oct 2022 12:00 GMT
5243 Cydlynydd Llwybr Dysgu Cynorthwywyr Addysgu (TALP) 30 Sep 2022 12:00 BST
5205 Cynorthwy-ydd Achlysuron Arbennig - Swydd Achlysurol 30 Sep 2022 12:00 BST
4601 Cynorthwy-ydd Gofal / Cynnal Cartref achlysurol 30 Dec 2022 12:00 GMT
4774 Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Oriau Dydd - Swydd Achlysurol 31 Oct 2022 12:00 GMT
4920 Cynorthwyydd Gofal/Cynnal Cartref 31 Oct 2022 12:00 GMT
5209 Dadansoddwr Data a Chyflawniad Cenedlaethol 7 Oct 2022 12:00 BST
4736 GWEITHWYR GOFAL YN Y CARTREF A GOFAL CANOLRADD AC ADSEFYDLU - Mae contractau parhaol 16 awr yr wythnos a chontractau achlysurol ar gael 31 Dec 2022 12:00 GMT
4762 Gweithiwr Chwarae Achlysurol 30 Nov 2022 12:00 GMT
4971 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Timau Ymholi ac Asesu 31 Oct 2022 12:00 GMT
4685 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Timau Ymyrraeth Dwys 31 Oct 2022 12:00 GMT
5183 Gweithiwr Cymdeithasol/Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Teuluoedd Cydnerth – Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth/Hwb Diogelu Amlasiantaeth 3 Oct 2022 12:00 BST
5153 Gweithiwr Cymorth - Taith Bywyd 29 Sep 2022 12:00 BST
5192 Gweithiwr Cymorth Gofal Plant 3 Oct 2022 12:00 BST
5158 Gweithiwr Cymorth Gofal Plant - Preswyl 27 Sep 2022 12:00 BST
5159 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol Achlysurol - Byw â Chymorth 30 Dec 2022 12:00 GMT
4740 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol Achlysurol - Gofal Seibiant 31 Oct 2022 12:00 GMT
5165 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol – Gwasanaethau Gofal Seibiant 4 Oct 2022 12:00 BST
5149 Gweithiwr Gofal Plant Peripatetig – swydd wedi'i hariannu'n allanol 28 Sep 2022 12:00 BST
5199 Peiriannydd Goleuadau Stryd 7 Oct 2022 12:00 BST
5020 Seicolegydd Addysg 21 Oct 2022 12:00 BST
5242 Swyddog Datblygu ar gyfer Datblygiad y Gymraeg 30 Sep 2022 12:00 BST
5098 Swyddog Iechyd yr Amgylchedd 28 Sep 2022 12:00 BST
5109 Swyddog Rhanbarthol Ymgysylltu â'r Gweithlu Dros Dro - Gyrfaoedd mewn Gofal Cymdeithasol, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 6 Oct 2022 12:00 BST
5216 Swyddog Rheoli Post, Deunydd Wedi'i Argraffu a Chofnodion 7 Oct 2022 12:00 BST
5208 Swyddog Ymgysylltu, Cyfranogiad ac Ymgynghori Cenedlaethol 30 Sep 2022 12:00 BST
5140 Technegydd Cerbydau 30 Sep 2022 12:00 BST
5168 Therapydd Galwedigaethol (Ailalluogi) 15 Oct 2022 12:00 BST
5071 Uwch Ymarferydd Gofal Plant Preswyl 6 Oct 2022 12:00 BST
5187 Uwch Ymarferydd Gofal Plant Preswyl - Cartref Preswyl i Blant Tŷ Brynna 4 Nov 2022 12:00 GMT
5215 Uwch Ymarferydd Gofal Plant Preswyl – Willowford House 4 Nov 2022 12:00 GMT
4993 Warden Cymunedol 6 Oct 2022 12:00 BST
5201 Warden Gorfodi Gofal y Strydoedd 30 Sep 2022 12:00 BST
4958 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl 6 Oct 2022 12:00 BST
5179 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl - Cartref Preswyl i Blant Carn Ingli 4 Nov 2022 12:00 GMT
5176 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl - Cartref Preswyl i Blant Tŷ Brynna 4 Nov 2022 12:00 GMT
5180 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl - Cartref Preswyl i Blant Willowford House 4 Nov 2022 12:00 GMT
5181 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl Dros Nos - Cartref Preswyl i Blant Tŷ Brynna 4 Nov 2022 12:00 GMT
5174 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl Dros Nos - Cartref Preswyl i Blant Willowford House 4 Nov 2022 12:00 GMT
5184 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl – Allgymorth a Pheripatetig 4 Nov 2022 12:00 GMT
5200 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl – Swydd Achlysurol 31 Oct 2022 12:00 GMT
5258 Ymgynghorydd Cysylltiol ar gyfer ILlCh: Cyfrwng Cymraeg 7 Oct 2022 12:00 BST
5244 Ymgynghorydd Cysylltiol ar gyfer ILlCh: Ieithoedd Rhyngwladol 30 Sep 2022 12:00 BST
5257 Ymgynghorydd Cysylltiol ar gyfer Ieithoedd Llythrennedd a Chyfathrebu ILlCh: Cymraeg mewn Ysgolion cyfrwng Saesneg 7 Oct 2022 12:00 BST