Peiriant Chwilio Swyddi

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Math o swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ystod y cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Peiriant Chwilio Swyddi

Defnyddiwch yr hidlydd isod er mwyn chwilio yn fwy manwl

Cliciwch ar deitl y swydd i gael rhagor o fanylion amdani a'r broses cyflwyno cais.

Byddwn ni'n cau rhestr yr ymgeiswyr, ganol dydd ar y dyddiad sy wedi'i nodi

Mae'r Cyngor yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle. Rydyn ni'n ymroddi i sicrhau nad oes gwahaniaethu anghyfreithlon (naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) ar sail rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsryw, gan gynnwys y rheiny â hunaniaethau anneuaidd, crefydd neu gred neu feichiogrwydd a mamolaeth yn y broses benodi.

Rydyn ni'n cynnig nifer o rwydweithiau staff i weithwyr gan gynnwys y Rhwydwaith Cynghreiriaid Staff, Rhwydwaith Anabledd a Chynhalwyr a Perthyn, ein Rhwydwaith Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol. 

Mae diogelu plant ac oedolion agored i niwed yn gyfrifoldeb craidd pob un o'r gweithwyr sy'n cael eu penodi gan y Cyngor.

Fyddwn ni ddim y trin cais am swydd a wneir yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a wneir yn y Saesneg.

38 Cyfleoedd wedi'u darganfod.

Cyfeirnod Swydd Dyddiad cau
4680 Blaen Weithiwr Cymdeithasol 17 Aug 2022 12:00 BST
4356 Blaen Weithiwr Cymdeithasol - Garfan Ymholi ac Asesu 31 Aug 2022 12:00 BST
4969 Blaen Weithiwr Cymdeithasol - Garfan Ymyrraeth Dwys 31 Aug 2022 12:00 BST
4601 Cynorthwy-ydd Gofal / Cynnal Cartref achlysurol 31 Aug 2022 12:00 BST
4774 Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Oriau Dydd - Swydd Achlysurol 30 Sep 2022 12:00 BST
5130 Cynorthwy-ydd Gweinyddol dan Brentisiaeth Dros Dro (2 swydd) 15 Aug 2022 12:00 BST
5034 Cynorthwy-ydd yr Ystafell Ffitrwydd 17 Aug 2022 12:00 BST
4920 Cynorthwyydd Gofal/Cynnal Cartref 31 Aug 2022 12:00 BST
4736 GWEITHWYR GOFAL YN Y CARTREF A GOFAL CANOLRADD AC ADSEFYDLU - PARHAOL 16 AWR Y WYTHNOS 30 Sep 2022 12:00 BST
4737 GWEITHWYR GOFAL YN Y CARTREF A GOFAL CANOLRADD AC ADSEFYDLU -AWR ACHLYSUROL 30 Sep 2022 12:00 BST
5111 Gosodwr Cyfleusterau Chwarae 16 Aug 2022 12:00 BST
4762 Gweithiwr Chwarae Achlysurol 30 Sep 2022 12:00 BST
4971 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Timau Ymholi ac Asesu 31 Aug 2022 12:00 BST
4685 Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Timau Ymyrraeth Dwys 30 Sep 2022 12:00 BST
4995 Gweithiwr Cymorth 16 Aug 2022 12:00 BST
5158 Gweithiwr Cymorth Gofal Plant - Preswyl 25 Aug 2022 12:00 BST
5159 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol Achlysurol - Byw â Chymorth 30 Dec 2022 12:00 GMT
4740 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol Achlysurol - Gofal Seibiant 30 Sep 2022 12:00 BST
4709 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol Achlysurol – Gofal Ychwanegol 31 Aug 2022 12:00 BST
4841 Gweithiwr Gofal Plant - Swydd Achlysurol 25 Aug 2022 12:00 BST
5097 Gwerthuswr y Blynyddoedd Cynnar 16 Aug 2022 12:00 BST
5038 Hebryngwr Croesfan Ysgol 23 Aug 2022 12:00 BST
5040 Hebryngwr Croesfan Ysgol Wrth Gefn 19 Aug 2022 12:00 BST
5112 PARTNERIAID GWELLA 5 Sep 2022 12:00 BST
5096 Peiriannydd Cynorthwyol - Gwasanaethau Rheoli Materion Datblygu a Mabwysiadu Priffyrdd 26 Aug 2022 12:00 BST
5091 Pennaeth Gwasanaeth - Ymyrraeth Ddwys 23 Aug 2022 12:00 BST
5107 Rheolwr Arweiniol ar gyfer Ymarfer 23 Aug 2022 12:00 BST
5072 Rheolwr Contractau a Chyflawniad 16 Aug 2022 12:00 BST
5090 Swyddog Bioamrywiaeth 16 Aug 2022 12:00 BST
5120 Swyddog Cymorth ac Ymwybyddiaeth o ran Llifogydd 17 Aug 2022 12:00 BST
5119 Swyddog Rheoli Perygl Llifogydd – Cyllid Allanol 17 Aug 2022 12:00 BST
5133 Swyddog y Dderbynfa 17 Aug 2022 12:00 BST
4890 Uwch Beiriannydd 16 Sep 2022 12:00 BST
5157 Uwch Beiriannydd Diogelwch Tomenni 15 Aug 2022 12:00 BST
5095 Uwch Beiriannydd – Gwasanaethau Rheoli Materion Datblygu a Mabwysiadu Priffyrdd 26 Aug 2022 12:00 BST
5094 Uwch Dechnegydd 16 Sep 2022 12:00 BST
4993 Warden Cymunedol 19 Aug 2022 12:00 BST
4823 Ymarferydd Gofal Plant Preswyl – Swydd Achlysurol 16 Aug 2022 12:00 BST